Aoraki Salmon New Flavours

Aoraki Salmon New Flavours

The artisan smokers at Aoraki Salmon, have just released two delicious new flavours of hot smoked salmon.

April 1, 2020